Stoppa
dokumentationsmonstret!

Skolans ökade dokumentationskrav har skapat ett stort effektivitetsproblem i den svenska skolan. Timmar av onödigt pappersarbete håller läraren borta från sitt kärnuppdrag och berövar den arbetsglädje, kompetensutveckling och värdefull planeringstid.

Vi utvecklade ett verktyg och en kampanjsida på Lärarförbundets hemsida där lärarna själva kunde dela med sig av hur många timmar i veckan de lägger på att dokumentera sina elevers prestation. Och berätta vad de hellre hade lagt sin tid på.

 

Dokumentationskraven får 40 procent av lärarna att fundera på att byta yrke. 

Vid kampanjens slut hade Lärarförbundet samlat in hela 32 485 namnunderskrifter, 10 500 mailadresser till potentiella medlemmar samt rapporterat in över 5000 onödiga dokumentationstimmar via verktyget.

Namnunderskrifterna lämnades över till utbildningsminister Anna Ekström, tillsammans med kravet att tillsätta en utredning för att lätta på dokumentationskraven i skolan.