PRO – Medges ej

PRO är en av Sveriges största seniororganisationer, som med sina 330 000 medlemmar kämpar för bättre villkor för alla pensionärer i Sverige. I samband med valet 2018 ville PRO lyfta frågan om en höjd allmän pension på den politiska agendan – och gärna med hjälp av sina befintliga medlemmar.

Just medlemsengagemanget var viktigt för PRO, eftersom det fanns en frustration bland medlemmar över att om att organisationen var för passiva i sin politiska påverkan. Och då speciellt i arbetet med att  förbättra seniorernas ekonomiska situation. 

Med en begränsad mediebudget fick vi tänka både ett och två varv kring hur vi skulle kunna skapa en kampanj som blev tillräckligt relevant för en äldre målgrupp att vilja interagera med den. Det vill säga, hjälpa oss att sprida den. Någonstans där föddes konceptet “Medges ej” – ett sätt för oss att samla, och illustrera, frustrationen vi alla känner när en betalning inte går igenom. “Medges ej” blev också ett tydligt sätt att visa för politiker hur situationen faktiskt ser ut för många av Sveriges seniorer.

Så vi tog fram en hemsida som fungerade som ett kampanjnav. Hit ledde vi alla de som ville skriva under på uppropet för högre allmän pension. Det var också vi samlade berättelser från medlemmar om hur vardagen begränsas av deras ekonomiska situation. Då valdagen närmade sig gick vi även ut med annonser, som illustrerade medlemmarnas berättelser med en galghumoristisk ton. 

 

 

PRO har över 350 lokala föreningar i Sverige. För att få med dem på tåget tog vi fram kampanjverktygslådor att använda för påverkansarbete på lokalpolitisk nivå.

 

I samband med valrörelsen passade vi även på att överlämna alla underskrifter till Stefan Lövén – på ett 400 meter långt kvitto.

Kampanjresultat:

Drygt 75 000 underskrifter
40 000 seniora digitala aktivister
700 möten med politiker och PRO:s lokalkontor
Reach på över 800 000 (med en mediabudget på 63 000 kr)

Men förändringen då?

Den 13 april startade kampanjen.
Den 1 maj offentliggjorde Socialdemokraterna sitt förslag om en högre allmän pension och lägre skatt för seniorer.
Den 9 juni kontrade Moderaterna att de skulle gå till val med att avskaffa seniorskatten.
Den 5 juli toppade Socialdemokraterna med ett förslag om att att höja den allmänna pensionen ytterligare.