ActionAid har under några år gått från att vara en hjälporganisation till att arbeta för social rättvisa. Istället för en kommunikation med den klassiska ActionAid-geten i centrum ville de istället lyfta sina fokusområden. Vår lösning blev, kanske lite oväntat, mer getter!

Vi tog fram fem rättiggetter som var och en ”försvarar” sitt område: Tryggeten, Frigeten, Möjliggeten, Hållbargeten och Självklargeten. Rättiggetterna gjorde ActionAids olika fokusområden mer lättförståeliga vilket också underlättade för insamlingsarbetet. Med getter i allmänhet och rättiggetterna i synnerhet skapade vi en stor mängd content för de sociala plattformarna.

Stångas mot förtrycket – ge bort en rättigget i jul!

Vi tog dessutom tillfället i akt att förklara varför ActionAids ursprungs-get inte var en del av kampanjen. Det är ju så oerhört mycket krångligare att slå in en get av normalstorlek än vad det är att lägga en flock rättiggetter under granen.